statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Beltiug c. / Krasznabéltek község (Szatmár megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Krasznabéltek, Alsóboldád, Géres, Gyöngy, Szakasz, Krasznasándorfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3228 1035 1214 589 170
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
32 - - - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
47 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 - 19 -
Nem válaszolt
116

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3278 1224 1303 662 16
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
37 1 2 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 16 4 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék