statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Carei / Nagykároly (Szatmár megye)

Községközpont: Nagykároly municípium

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
22781 7662 8235 4809 77
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1688 62 57 * 12
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* * 39 * 6
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
* 92 21 * 21

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék