statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Satulung c. / Kővárhosszúfalu község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kővárhosszúfalu, Erdőaranyos, Fehérszék, Kisfentős, Pusztahidegkút, Magosfalu, Pribékfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5837 4858 20 80 332
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
57 24 3 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
114 40 - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 86 10 - *
Nem válaszolt
207

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5409 4790 10 94 183
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
132 29 6 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
49 10 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 101 4 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék