statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Recea c. / Lénárdfalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Lénárdfalva, Kisbozinta, Hagymáslápos, Láposhidegkút, Zazár

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6000 5049 50 208 145
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
300 13 - * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 35 28 3 *
Nem válaszolt
152

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5591 4851 24 216 100
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
340 1 1 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 43 6 1 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék