statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Groşi c. / Tőkésbánya község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Tőkésbánya, Feketefalu, Alsóújfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2857 2439 43 26 10
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
37 6 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 157 * 5 *
Nem válaszolt
118

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2533 2268 16 11 11
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
33 2 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 192 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék