statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Giuleşti c. / Máragyulafalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Máragyulafalva, Bárdfalva, Fejérfalva, Gyulamonostor

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3113 2190 3 - 76
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
565 * 5 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 152 16 7 *
Nem válaszolt
89

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3366 2452 2 0 61
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
635 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 0 0 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 190 13 2 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék