statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Copalnic-Mănăştur c. / Kápolnokmonostor község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kápolnokmonostor, Kővárberence, Kővárgyertyános, Szurdukkápolnok, Kiskörtvélyes, Kováskápolnok, Lacház, Újharagos, Haragos, Rózsapatak, Révkápolnok

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5673 4728 11 8 177
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
276 12 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
16 5 - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 233 3 13 *
Nem válaszolt
185

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5838 4983 7 7 151
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
333 16 4 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
2 14 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 258 43 1 17

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék