statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cicârlău c. / Nagysikárló község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagysikárló, Kissikárló, Ilobabánya, Iloba

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3691 2993 101 15 197
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
79 6 5 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 25 - 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 38 * * *
Nem válaszolt
219

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4013 3366 158 40 165
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
191 13 1 2 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
18 15 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 42 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék