statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cerneşti c. / Csernefalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csernefalva, Brébfalva, Csókás, Kővárfonác, Balázsszeg, Nagyhegy, Kötelesmező

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3741 3203 3 - 350
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
28 * 7 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 26 * 11 -
Nem válaszolt
104

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3814 3316 4 2 398
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 0 11 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 55 3 0 10

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék