statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Călineşti c. / Felsőkálinfalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Felsőkálinfalva, Somosfalva, Mikolapatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3178 1791 * * 157
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
992 3 14 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 95 66 * -
Nem válaszolt
55

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3410 1839 1 0 153
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1183 3 13 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 202 15 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék