statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bocicoiu Mare c. / Nagybocskó község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagybocskó, Tiszakarácsonyfalva, Tiszalonka, Tiszaveresmart

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3818 2858 277 14 35
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
309 * 15 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 143 * * *
Nem válaszolt
152

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4468 3430 378 14 25
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
368 6 21 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 0 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 209 10 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék