statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bicaz c. / Bikácfalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bikácfalva, Szilágynyires, Somfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1124 988 4 - 34
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 34 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 - - 10 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - - -
Nem válaszolt
38

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1287 1196 1 0 39
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1 45 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 5 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék