statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Târgu Lăpuş o. / Magyarlápos város (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarlápos, Boérfalva, Borkút, Kohópatak, Domokos, Láposdebrek, Kisdebrecen, Lápospataka, Haragosalja, Ünőmező, Macskamező, Rogoz, Rohi, Sztojkafalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
11744 8470 266 1147 806
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
347 26 12 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 80 8 * *
Nem válaszolt
575

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
13355 9952 357 1355 975
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
534 18 21 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 2 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 129 5 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék