statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Seini / Szinérváralja (Máramaros megye)

Községközpont: Szinérváralja város

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8492 5557 727 1030 49
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
813 159 38 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 * 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
* 118 * 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék