statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Baia Mare / Nagybánya (Máramaros megye)

Községközpont: Nagybánya municípium

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
136254 96994 12656 9573 4458
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8332 954 118 28 79
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
83 61 155 38 22
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
54 2020 223 155 251

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék