statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Uileacu de Beiuş / Belényesújlak község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Belényesújlak, Belényesforró, Gyepüpataka, Belényesvalány

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2050 1380 24 320 96
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
139 39 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - *
Nem válaszolt
48

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2484 1820 31 413 61
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
126 32 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék