statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şoimi c. / Sólyom község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sólyom, Borz, Havasdombró, Havaspoklos, Belényesszentmiklós, Urszád, Belényesörvényes

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2543 1869 - 7 336
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 92 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - * - *
Nem válaszolt
235

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3011 2599 4 4 314
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 78 2 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 6 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék