statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Suplacu de Barcău c. / Berettyószéplak község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Berettyószéplak, Baromlak, Dólyapuszta, Fogás, Blágarét, Cserpatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4356 1627 1389 866 83
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
170 108 7 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
12 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 * - *
Nem válaszolt
88

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4610 1692 1502 1051 72
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
146 114 6 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 8 0 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 12 4 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék