statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Sânmartin c. / Váradszentmárton község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Váradszentmárton, Félixfürdő, Betfia, Váradcsehi, Kardó, Hájó, Rontó

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9572 6610 218 175 1064
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
141 419 16 10 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
12 - - 5 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
3 14 38 8 9
Nem válaszolt
828

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7924 6347 205 172 567
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
195 355 12 8 5
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 0 3 2 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 28 9 3 6

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék