statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Popeşti c. / Papfalva község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Papfalva, Sebesújfalu, Bodonos, Középes, Várvíz, Füves, Almaszeg

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7362 5057 1073 185 467
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
41 87 4 4 -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
24 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 28 11 16 *
Nem válaszolt
363

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8488 5938 1493 277 473
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
57 126 1 5 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
48 6 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 52 3 3 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék