statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Pocola c. / Biharpoklos község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Biharpoklos, Fenyéres, Pontoskő, Belényesszentmárton

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1571 1391 * 3 21
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
89 14 5 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 - - -
Nem válaszolt
39

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1655 1469 3 2 17
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
143 10 7 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék