statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Pietroasa c. / Vasaskőfalva község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Vasaskőfalva, Kiskoh, Felsőkocsoba, Zsulest, Gurány, Biharmagura, Mocsest

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3209 2752 - * 275
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 84 22 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 - * *
Nem válaszolt
64

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3458 3152 1 0 180
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 101 9 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 8 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék