statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Oşorhei c. / Fugyivásárhely község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Fugyivásárhely, Váradalpár, Alkér, Felkér, Fugyi

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6532 3478 323 732 1023
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
26 429 63 * 6
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
8 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
6 3 9 13 *
Nem válaszolt
410

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5887 3510 381 796 867
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 182 93 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
17 0 1 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
6 13 1 8 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék