statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Nojorid c. / Nagyürögd község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyürögd, Oláhapáti, Kisürögd, Váradles, Mácsapuszta, Váradpósa, Biharsályi

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5240 4051 100 158 417
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
133 75 12 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
3 4 5 - *
Nem válaszolt
276

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4594 3685 163 164 310
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
190 66 9 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 3 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 3 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék