statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Lăzăreni c. / Miklóirtás község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Miklóirtás, Pusztabikács, Magyargyepes, Nagykáránd, Kiskáránd, Oláhgyepes, Hosszúliget, Méhelő

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3233 2393 10 5 426
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
58 237 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - * *
Nem válaszolt
93

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3034 2362 7 3 314
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
75 263 2 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 7 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék