statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Drăgăneşti c. / Dragánfalva község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Dragánfalva, Belezsény, Kisnyégerfalva, Belényesliváda, Mézes, Pantasesd, Körössebes, Talp, Cigányosd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2967 2511 3 197 99
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
31 30 4 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * * - *
Nem válaszolt
88

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2908 2519 5 197 108
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
29 40 6 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék