statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cetariu c. / Hegyközcsatár község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Hegyközcsatár, Siter, Sitervölgy, Hegyköztóttelek

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2165 309 484 1153 25
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 58 4 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - * * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 44 * 7 *
Nem válaszolt
64

Megjegyzés: 2003-ban kivált belőle és önállósult Hegyközpályi (Paleu).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3892 399 722 2509 39
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 132 2 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 1 1 3 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
2 57 9 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék