statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ceica c. / Magyarcséke község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarcséke, Tőkefalva, Cseszvára, Hollószeg, Kótliget, Dusafalva, Jancsófalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3591 2276 6 9 928
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
9 232 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
128

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4106 2840 8 15 938
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 292 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék