statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Bratca c. / Barátka község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Barátka, Erdődámos, Remetelórév, Körösponor, Nagyfeketapatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5158 3888 14 16 869
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
80 181 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * * 4 *
Nem válaszolt
99

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5567 4334 11 4 871
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
117 217 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 0 0 4 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 1 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék