statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Biharia c. / Bihar község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bihar, Hegyközkovácsi

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4205 537 616 2574 32
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
17 194 32 - 5
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
12 * 7 - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
4 16 8 - 3
Nem válaszolt
144

Megjegyzés: 2003-ban kivált belőle és önállósult Patamási (Tamaşeu).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5870 667 670 4080 19
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
28 287 33 0 8
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
11 1 5 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 36 21 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék