statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Abrămuţ c. / Vedresábrány község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Vedresábrány, Apátkeresztúr, Érfancsika, Monospetri

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3071 781 1116 781 47
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
100 165 12 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 13 9 3
Nem válaszolt
42

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3020 798 1059 903 45
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
47 157 5 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék