statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Abram comuna / Érábrány község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Érábrány, Berettyókohány, Dizsér, Lüki, Újlüki, Széltalló, Újbártfalva, Szunyogd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2808 2144 45 206 254
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 69 13 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - 4 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 3 * -
Nem válaszolt
53

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3346 2673 42 250 259
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
21 81 15 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 1 2 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék