statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Suplac c. / Küküllőszéplak község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Küküllőszéplak, Héderfája, Oláhszentlászló, Kisszentlászló, Vajdakuta

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2249 909 26 1049 48
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 95 21 - 23
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - * 4 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * - 3 -
Nem válaszolt
64

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2369 1105 25 1094 35
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 46 18 0 22
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 13 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 3 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék