statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Nădrag / Nadrág (Temes megye)

Községközpont: Nadrág község

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2599 1928 478 26 49
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 31 * 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
81 * 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 6 * 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék