statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bocşa / Boksánbánya (Krassó-Szörény megye)

Községközpont: Boksánbánya város

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
16911 12992 1195 137 1221
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
126 968 42 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
32 9 11 19 17
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
6 88 33 * 15

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék